Xem 16 sản phẩm

Liên hệ

– Ngõ vào: AC 220V/50Hz
– Ngõ ra DC 12V-1000mA

Liên hệ

– Nguồn (tốt, có ổn áp, giải nhiệt)
– Ngõ vào: AC 220V/50Hz
– Ngõ ra: DC 12V-1000mA

Liên hệ

– Nguồn điện tử (tốt)
– Ngõ vào: AC 220V/ 50Hz
– Ngõ ra: DC 12V-2000mA

Liên hệ

– Nguồn điện tử (tốt)
– Ngõ vào: AC 220V/ 50Hz
– Ngõ ra: DC 12V-2000mA

Liên hệ

– Điện áp đầu vào: AC 220V / 50Hz
– Điện áp đầu ra: DC 12V – 2.000mA
 
– Hàng chính hãng, chất lượng ổn định
 

Liên hệ

– Nguồn chuyên dụng cho các loại camera quan sát
– Điện áp đầu vào: AC 100V-240V
 
– Điện áp ra: DC 12V – 2A, DC 24V – 1A
 

Liên hệ

– Điện áp đầu vào: AC 220V / 50Hz 
– Điện áp đầu ra: DC 12V / 24V / 36V / 48V – 50.000 mA 
 
– Hàng chính hãng, chất lượng ổn định 
 

Liên hệ

– Nguồn vào: AC 220 ~ 240V/50Hz
– Nguổn ra: DC 12V ~ 5A
– Sử dụng cho hệ thống camera quan sát từ 3 mắt (Camera 12v-2A) trở xuống.

Liên hệ

– Nguồn vào: AC 220 ~ 240V/ 50Hz
– Nguồn ra: DC 12V – 30A
– Sử dụng cho hệ thống từ 15 camera quan sát 12v-2A trở xuống.

Chat
Gọi điện ngay