Hiển thị 1–40 trên 67 sản phẩm

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache, 1.60 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache, 1.60 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 6200U processor, 3 MB, 2.3 GHz, up to 2.8 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Intel HM175 Express Chipset
– CPU: Intel Core i7, 7700HQ processor, 6 MB, 2.8 GHz, up to 3.8 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Intel HM175 Express Chipset
– CPU: Intel Core i7, 7700HQ processor, 6 MB, 2.8 GHz, up to 3.8 GHz
– Ram: 16GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Intel HM170 Chipset
– CPU: Intel Core i7, 7700HQ processor, 6 MB, 2.8 GHz, up to 3.8 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache, 1.60 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache, 1.60 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i3, 7100U, 3M Cache, 2.4 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache,1.60 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Pentium, N4200 Processor, 2M Cache, 1.10 GHz up to 2.50 GHz
– Ram: 4GB DDR3L

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Pentium, N4200 Processor 2 MB , 1.10 GHz up to 2.5 GHz
– Ram: 4GB DDR3 1600 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Celeron, N3350 Processor, 3M Cache, 2.30 GHz
– Ram: 4GB DDR3L 1600MHz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i3, 7020U Processor, 3M Cache, 2.30 GHz
– Ram: 4GB Onboard DDR4 2133MHz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i3, 7020U Processor, 3M Cache, 2.30 GHz
– Ram: 4GB Onboard DDR4 2133MHz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i3, 7100U, 3M Cache, 2.4 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache,1.60 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache, 1.60 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 4GB LPDDR3L 2133 MHz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache, 1.60 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 8GB LPDDR3L 2133 MHz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i3, 8130U Processor, 4M Cache, 2.20 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache, 1.60 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400MHz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i3, 8130U Processor, 4M Cache, 2.20 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i3, 8130U Processor, 4M Cache, 2.20 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400MHz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache, 1.60 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400MHz

Liên hệ

Chipset: Integrated Intel CPU
CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache, 1.60 GHz up to 3.40 GHz
Ram: 4GB DDR4 2400MHz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache, 1.60 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400MHz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i7, 8550U Processor, 8M Cache, 1.80 GHz up to 4.00 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2400MHz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache, 1.60 GHz up to 3.60 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400MHz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i7, 8550U Processor, 8M Cache, 1.80 GHz up to 4.00 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2400MHz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache,1.60 GHz up to 3.40 GHzChipset

– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i7, 8550U Processor, 8M Cache,1.80 GHz up to 4.00 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache,1.60 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache,1.60 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

100.000

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 7200U processor, 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz
– mRam: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

Chipset: Integrated Intel CPU
CPU: Intel Core i5, 7200U processor, 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz
Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

200.000

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i7, 8550U Processor, 8M Cache,1.80 GHz up to 4.00 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache,1.60 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i7, 8550U Processor, 8M Cache,1.80 GHz up to 4.00 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache,1.60 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Pentium Silver, N5000 Processor, 4M Cache, 1.10 GHz up to 2.70 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Chat
Gọi điện ngay