Xem 9 sản phẩm

Liên hệ

Ram: 8GB DDR4 2133 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SSD, 256GB
Bảo hành: 36 tháng

Liên hệ

Ram: 8GB DDR4 2133 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SSD, 512GB
Bảo hành: 36 tháng

Liên hệ

Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SSD, 256GB
Bảo hành: 36 tháng

Liên hệ

Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SSD, 256GB
Bảo hành: 36 tháng

Liên hệ

Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SSD, 512GB
Bảo hành: 36 tháng

Liên hệ

Ram: 8GB DDR4 2133 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SSD, 256GB
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Ram: 8GB DDR4 2133 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SSD, 256GB
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 430 G4 Z6T09PA

Liên hệ

Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SSD, 256GB
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 430 G4 Z6T10PA

Liên hệ

Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 500GB , 7.200 rpm
Bảo hành: 12 tháng

Chat
Gọi điện ngay