Hiển thị 1–40 trên 79 sản phẩm

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i3, 6100U processor, 3 MB, 2.3 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i3, 6006U processor, 3 MB, 2.0 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 7200U processor, 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz
– Ram: 4GB + 2GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 7200U processor, 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz
– Ram: 4GB + 2GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i3, 6100U processor, 3 MB, 2.3 GHz
– Ram: 4GB DDR3L 1600MHz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 7200U processor, 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 7200U processor, 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 7200U processor, 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 7200U processor, 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 7200U processor, 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i7, 7600U processor, 4 MB, 2.8 GHz, up to 3.9 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 7200U processor, 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i7, 7600U processor, 4 MB, 2.8 GHz, up to 3.9 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2133

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 7200U processor, 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 7200U processor, 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i7, 7500U processor, 4 MB, 2.7 GHz, up to 3.5 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i7, 6600U processor, 4 MB, 2.6 GHz, up to 3.4 GHz
– Ram: 8GB DDR3 1866 MHz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 7200U processor, 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz
– Ram: 8GB DDR3L 1600 MHz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i7, 7500U processor, 4 MB, 2.7 GHz, up to 3.5 GHz
– Ram: 16GB DDR3L 1866 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 8M Cache,1.60 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 8GB LPDDR3 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 7200U processor, 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i7, 7600U processor, 4 MB, 2.8 GHz, up to 3.9 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 7200U processor, 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i7, 7500U processor, 4 MB, 2.7 GHz, up to 3.5 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i7, 7600U processor, 4 MB, 2.8 GHz, up to 3.9 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 7200U processor, 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i7, 6600U processor, 4 MB, 2.6 GHz, up to 3.4 GHz
– Ram: 8GB DDR3L 1600 MHz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 7200U processor, 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz
– Ram: 8GB DDR3L 1866 MHz

Hãng sản xuất

Lenovo V130-14IKB 81HQ00EPVN

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Pentium Gold, 4415U processor, 2 MB, 2.3 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2133 Mhz

Hãng sản xuất

Lenovo V130-14IKB 81HQ00EQVN

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i3, 7020U processor, 3 MB, 2.3 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2133 Mhz

Chat
Gọi điện ngay