Xem 33 sản phẩm

Hãng sản xuất

HP 348 G4 Z6T25PA

Liên hệ

Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 500GB , 7.200 rpm
Thiết kế: Vỏ nhựa

Hãng sản xuất

HP 348 G4 Z6T26PA

Liên hệ

Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 500GB , 7.200 rpm
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 430 G4 1RR41PA

Liên hệ

Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SSD, 256GB
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 430 G5 2XR78PA

Liên hệ

Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SSD, 256GB
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 430 G5 2XR79PA

Liên hệ

Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 1 TB , 5.400 rpm
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 430 G5 2ZD48PA

Liên hệ

Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 500GB , 7.200 rpm
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 430 G5 2ZD49PA

Liên hệ

Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 500GB , 7.200 rpm
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 430 G5 2ZD52PA

Liên hệ

Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SSD, 256GB
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 440 G4 Z6T11PA

Liên hệ

Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 500GB , 7.200 rpm
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 440 G4 Z6T14PA

Liên hệ

Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 500GB , 7.200 rpm
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 440 G4 Z6T16PA

Liên hệ

Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 500GB , 7.200
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 440 G5 2XR69PA

Liên hệ

Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 1 TB – 5.400 rpm + SSD, 128GB
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 440 G5 2XR74PA

Liên hệ

Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 1 TB , 5.400 rpm
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 440 G5 2ZD34PA

Liên hệ

Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 500GB , 7.200 rpm
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 440 G5 2ZD35PA

Liên hệ

Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 1 TB , 5.400 rpm
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 440 G5 2ZD37PA

Liên hệ

Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 500GB , 7.200 rpm
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 440 G5 2ZD38PA

Liên hệ

Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 1 TB , 5.400 rpm
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 440 G5 3CH00PA

Liên hệ

Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SSD, 256GB
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 450 G4 2TF00PA

Liên hệ

Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 1 TB , 5.400 rpm
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 450 G4 Z6T18PA

Liên hệ

Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 500GB , 7.200 rpm
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 450 G4 Z6T22PA

Liên hệ

Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 500GB , 7.200 rpm
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 450 G4 Z6T24PA

Liên hệ

Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 500GB , 7.200 rpm
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 450 G4 Z6T30PA

Liên hệ

Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 500GB , 7.200 rpm
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 450 G5 2XR60PA

Liên hệ

Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SSD, 256GB
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 450 G5 2XR66PA

Liên hệ

Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 1 TB , 5.400 rpm
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 450 G5 2XR67PA

Liên hệ

Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 1 TB , 5.400 rpm, SSD, 128GB
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 450 G5 2ZD41PA

Liên hệ

Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 1 TB – 5.400 rpm + SSD, 128GB
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 450 G5 2ZD42PA

Liên hệ

Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 1 TB – 5.400 rpm + SSD, 128
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 450 G5 2ZD43PA

Liên hệ

Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 1 TB , 5.400 rpm
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 450 G5 2ZD45PA

Liên hệ

Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 500GB , 7.200 rpm
Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất

HP Probook 450 G5 2ZD47PA

Liên hệ

Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz
Ổ cứng (HDD/SSD): SSD, 256GB
Bảo hành: 12 tháng

Chat
Gọi điện ngay