Hiển thị 1–40 trên 160 sản phẩm

Liên hệ

– Chipset: Integrated in the processor
– CPU: Intel Core i7, 8750H Processor, 9M Cache, 2.20 GHz up to 4.10 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2666 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated in the processor
– CPU: Intel Core i7, 8750H Processor, 9M Cache, 2.20 GHz up to 4.10 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2666 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated in the processor
– CPU: Intel Core i5, 8300H Processor, 8M Cache, 2.30 GHz up to 4.00 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2666 Mhz

Liên hệ

– ChipsetL: Integrated in the processor
– CPU: Intel Core i5, 8300H Processor, 8M Cache, 2.30 GHz up to 4.00 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2666 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i3, 8130U Processor, 4M Cache, 2.20 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 4M Cache, 1.60 GHz up to 3.40 GHz

Liên hệ

– Thiết kế: Vỏ nhôm
– Trọng lượng: 1.62 kg
– Hãng sản xuất: Dell

Liên hệ

– Chipset: Integrated in the processor
– CPU: Intel Core i7, 8550U Processor, 8M Cache, 1.80 GHz up to 4.00 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated in the processor
– CPU: Intel Core i7, 8550U Processor, 8M Cache, 1.80 GHz up to 4.00 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i3, 6006U processor, 3 MB, 2.0 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz
– Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 1 TB , 5.400 rpm

Liên hệ

– Thiết kế: Nhựa – kim loại
– Trọng lượng: 2.40 kg
– Hãng sản xuất: Dell

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache, 1.60 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache, 1.60 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

Kích thước: 345 x 243 x 23.35 mm (W x D x H)
Trọng lượng: 2 kg
Hãng sản xuất: Dell

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i3, 8130U processor, 4 MB, 2.2 GHz Max Turbo 3.40 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i3, 8130U processor, 4 MB, 2.2 GHz Max Turbo 3.40 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 7200U processor, 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U processor, 6 MB, 1.6 GHz, up to 3.4 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i3, 7100U, 3M Cache, 2.4 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz
– Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 1 TB , 5.400 rpm

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i3, 7100U, 3M Cache, 2.4 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i3, 7020U processor, 3 MB, 2.3 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache,1.60 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 7200U processor, 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2133 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 7200U processor, 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2133 Mhz
– Ổ cứng (HDD/SSD): SATA HDD 1 TB , 5.400 rpm

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i3, 7020U processor, 3 MB, 2.3 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i3, 7020U processor, 3 MB, 2.3 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated in the processor
– CPU: Intel Core i7, 8550U Processor, 8M Cache, 1.80 GHz up to 4.00 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Thiết kế: Vỏ nhôm
– Trọng lượng: 1.62 kg
– Hãng sản xuất: Dell

Liên hệ

– Chipset: Integrated in the processor
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache, 1.60 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated in the processor
– CPU: Intel Core i3, 7130U Processor, 3M Cache, 2.70 GHz
– Ram: 4GB DDR4 2400 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated in the processor
– CPU: Intel Core i5, 8265U Processor, 6M Cache, 1.60 GHz up to 3.90 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2666 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated in the processor
– CPU: Intel Core i5, 8265U Processor, 6M Cache, 1.60 GHz up to 3.90 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2666 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated in the processor
– CPU: Intel Core i5, 8265U Processor, 6M Cache, 1.60 GHz up to 3.90 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2666 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated in the processor
– CPU: Intel Core i7, 8565U Processor, 8M Cache, 1.80 GHz up to 4.60 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2666 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated in the processor
– CPU: Intel Core i5, 8265U Processor, 6M Cache, 1.60 GHz up to 3.90 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2666 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated in the processor
– CPU: Intel Core i7, 8565U Processor, 8M Cache, 1.80 GHz up to 4.60 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2666 Mhz

Liên hệ

– Chipset: Integrated Intel CPU
– CPU: Intel Core i5, 8250U Processor, 6M Cache,1.60 GHz up to 3.40 GHz
– Ram: 8GB DDR4 2400 Mhz
– Ổ cứng (HDD/SSD): SSD, 256GB