BỘ KHUYẾCH ĐẠI TÍN HIỆU HDMI 50M EXTENDER MT-ED05

Liên hệ

– Hỗ trợ HDMI 1.3b.
– Thiết bị gồm 1 đầu vào và 1 đầu ra.
– Hỗ trợ hệ điêu hành MS-DOS, Windows, Linux, Unix.

Liên hệ tư vấn Gọi điện tư vấn và báo giá sản phẩm